МЭЭ-ЯТТусламжийн тасгаас Цэнхэр кодын дадлага сургалтыг дотор, хүүхдийн тасгийн сувилагч нарт хийлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *